Hạn chế phương tiện cá nhân là giải pháp vẹn toàn? by KÊNH VTC1   1 month ago

2,548 Просмотров

15 I like   2 I do not like

VTC1 Trước thông tin Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện cá nhân vào các quận nội đô, đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi. Vì vậy, Hà Nội sẽ tiếp tục lấy ý kiến nhân dân và chuyên gia để đưa ra lộ trình phù hợp.

Comments to the video