Tính mạng con người không thể đùa với "bà hỏa" by KÊNH VTC1   4 weeks ago

1,105 Просмотров

6 I like   1 I do not like

VTC1 | Thời gian gần đây tình trạng cháy nổ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi, tiềm ẩn những nguy cơ cao gây thiệt hại về người và của. Do vậy, tính mạng con người cần phải được đảm bảo khi "bà hỏa" xuất hiện.

Comments to the video