Bản tin trưa ngày 13/11/2019 by KÊNH VTC1   1 month ago

2,962 Просмотров

10 I like   1 I do not like

VTC1 | Bản tin trưa ngày 13/11/2019 có những nội dung chính sau:
- Xử lý cán bộ chưa tương xứng với thực trạng cháy nổ
- Ô nhiễm không khí - Bài toán khó giải

Comments to the video