Người Việt ngày càng thích sài sang và sống “ảo” | VTC1 by KÊNH VTC1   2 years ago

327,729 Просмотров

2,721 I like   227 I do not like

VTC1 | Thích dùng đồ đắt tiền và chạy theo những giá trị “ảo” đang dần trở thành cách sống của một bộ phận người Việt.

Xem bản full tại đây: https://goo.gl/i9UhXe

Comments to the video