Tuyệt vời xe cứu hỏa di động trong ngõ nhỏ | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

33,124 Просмотров

39 I like   7 I do not like

VTC | Những con ngõ nhỏ chật hẹp là mỗi lo mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra. Từ những vật dụng bỏ đi ông Trần Đình Hùng ở Đà Nẵng đã sáng chế thành công xe cứu hỏa di động.

Comments to the video