Độc đáo cà phê vợt Sài Gòn | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

70,031 Просмотров

177 I like   17 I do not like

VTC | Cà phê pha bằng chiếc vợt, nước được đun sôi từ bếp củi, một kiểu pha cà phê truyền thông , một nét văn hóa cà phê Sài Gòn.

* Nguồn: VTC14
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video