Nghe lại buổi phát thanh trong ngày lễ độc lập | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

4,967 Просмотров

15 I like   6 I do not like

VTC1 | Cùng nghe lại những âm thanh hào hùng và xúc động từ 42 năm trước trong buổi phát thanh đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.

Comments to the video