Sử dụng đất “rảnh” để mở rộng Tân Sơn Nhất | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

8,613 Просмотров

23 I like   4 I do not like

VTC1 | Số lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt mức đáp ứng của sân bay này. Do đó, cần có phương án sử dụng các quỹ đất nhàn rỗi để mở rộng sân bay này.


Xem đầy đủ Bản tin tối 13/06 tại: https://goo.gl/KiFFwp

Comments to the video