66 cây pơ mu 100 tuổi bị đốn hạ trong vùng cấm | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

15,499 Просмотров

10 I like   2 I do not like

VTC | 66 cây pơmu hơn trăm năm tuổi có đường kính từ 0,5 - 1m bị lâm tặc triệt hạ không thương tiếc. Điều đặc biệt là địa điểm này chỉ cách con đường tuần tra hơn chục mét.
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video