Học đòn thế Vovinam – Việt võ đạo | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

486,269 Просмотров

1,334 I like   156 I do not like

VTC | Vovinam giờ đây không chỉ là môn võ truyền thống của Việt Nam mà đã trở thành môn thể thao quốc tế. Cùng tìm hiểu những đòn thế của môn phái Vovinam trong một lớp học rất đặc biệt.

Comments to the video