NGƯỜI BIẾT CHUYỂN NGHIỆP - Thầy Thích Pháp Hòa (hay quá 2018) by Pháp thoại Thích Pháp Hòa   11 months ago

1,205,981 Просмотров

5,181 I like   1,135 I do not like

☑️ Mời đại chúng bấm đăng ký kênh "Subscribe" để nhận Video mới nhất.
☑️ Cùng Share Video để Phật Pháp được bay xa....
#Phapthoaithichphaphoa

Comments to the video