Bản tin trưa ngày 01/06/2017 | VTC1 by KÊNH VTC1   2 years ago

5,999 Просмотров

29 I like   5 I do not like

VTC1 | Bản tin trưa 01/06/2017 phát sóng vào 11h30 trên kênh VTC1 và VTC1 HD.

Comments to the video