Xót xa cảnh sống nghèo túng của nhạc sĩ Vinh Sử | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

233,914 Просмотров

219 I like   37 I do not like

VTC | Tác giả “Hai bàn tay trắng” giờ sống lủi thủi, một mình chống chọi với bệnh tật trong căn nhà chỉ hơn chục mét chật hẹp.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn.
Description

Comments to the video