Người bệnh tuyệt vọng nhìn nguồn sống bị tiêu hủy | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

3,600 Просмотров

9 I like   1 I do not like

VTC1 | Sau khi bảo hiểm y tế chỉ còn chi trả một phần, hàng trăm viên thuốc đặc trị ung thư là nguồn sống của nhiều bệnh nhân đang tuyệt vọng đã bị tiêu hủy.

Comments to the video