Trò chơi người bay lần đầu xuất hiện tại Việt Nam | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

3,757 Просмотров

15 I like   1 I do not like

VTC | Nhiều người dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vô cùng thích thú khi chứng kiến mô hình trò chơi người bay tổ chức tại Quảng trường 2/4.

Comments to the video