Trò chơi người bay lần đầu xuất hiện tại Việt Nam | VTC by KÊNH VTC1   4 years ago

3,995 Просмотров

15 I like   1 I do not like

VTC | Nhiều người dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vô cùng thích thú khi chứng kiến mô hình trò chơi người bay tổ chức tại Quảng trường 2/4.

Comments to the video