Συνδέοντας τις πιθανότητες: BeetRoot team at TEDxAcademy by TEDx Talks   7 years ago

4,533 Просмотров

41 I like   2 I do not like

Ένας οδηγός για το δημιουργικό ταξίδι

Comments to the video