Συνδέοντας τις πιθανότητες: BeetRoot team at TEDxAcademy by TEDx Talks   6 years ago

4,330 Просмотров

41 I like   2 I do not like

Ένας οδηγός για το δημιουργικό ταξίδι

Comments to the video