අපිට Heart Attack හැදුන ක්‍රිකට් මැච් (පළමු කොටස) - Sri Lanka Last Over Wins (Part 1) by Lanka YouTuber   10 months ago

821,416 Просмотров

3,636 I like   347 I do not like

❤️ අපිව Subscribe කරගෙනම යන්න: https://goo.gl/mgfKVn

🔔 බෙල් එක ක්ලික් කරලා අලුත් වීඩියෝ මුලින්ම 👀 බලන්න!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අවසාන පන්දු ඕවරයෙන් ජයග්‍රහණයන් ලැබීමට බොහොම ජනප්‍රිය කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපි තීරණය කරා එවැනි තරග කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. අපි කොතරම් දක්ෂ කණ්ඩායමක්ද කියල පුදුම හිතෙන තරමටම මෙම ජයග්‍රහණ අති විශිෂ්ටයි. පන්දුවට පහරදීම වගේම පන්දු රැකීම සහ පන්දු යැවීම අතිනුත් අපේ ක්‍රීඩකයන් මොනතරම් දක්ෂවී සිටියාද කියන්න මීට වඩා උදාහරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.

👍 Like 💬Comment ✅Share and ❤️Subscribe: https://goo.gl/mgfKVn

Sri Lankan cricket team is famous for last over decider matches and they have cracked some fabulous wins in many of them. Sometimes magical innings of the batsmen have ended up the matches and in other occasions the brilliant bowling has helped Sri Lanka to get over the line. Take a look at this video to witness such breath taking wins of Sri Lanka Cricket.

Facebook: https://www.Facebook.com/LankaYouTuber
Instagram: https://www.Instagram.com/LankaYouTuber
Pinterest: https://www.Pinterest.com/LankaYouTuber
YouTube: https://www.YouTube.com/LankaYouTuber
Google+: https://www.Google.com/+LankaYouTuber
Twitter: https://www.Twitter.com/LankaYouTuber
Website: https://www.LankaYouTuber.com

Your One-Stop Destination for Latest News from around the Globe!

© Lanka YouTuber | LankaYouTuber | Lanka You Tuber

#LankaYouTuber #SriLankaCricket #CricketTeam #SLCricket

Comments to the video