Quả quất: Vị thuốc chữa bệnh hiệu quả | VTC by KÊNH VTC1   5 years ago

140,374 Просмотров

137 I like   53 I do not like

VTC | Cây quất nói chung, quả quất nói riêng có thể trở thành những vị thuốc chữa nhiều bệnh khá hiệu quả.

* Nguồn: VTC14
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video