Trực Tiếp : Thánh Lễ An Táng - Tang Lễ Cụ Giêrônimô Bùi Hoàng Điểu, Giáo Khu IV- Đền Thánh Bác Trạch by Đền Thánh Bác Trạch   2 months ago

902 Просмотров

3 I like   2 I do not like

Trực Tiếp : Thánh Lễ An Táng - Tang Lễ Cụ Giêrônimô Bùi Hoàng Điểu - Thuộc Giáo Khu IV - Đền Thánh Bác Trạch

Chương Trình .
* 7h00 : Nghi Lễ An Táng Xã Hội
Sau Nghi Lễ An Táng Xã Hội . Di Thi Hài Cụ Giêrônimô Lên Đền Thánh Kính Lòng CHúa Thương Xót Bác Trạch
* 8h00 : Đức Ông , Quý Cha Dâng Thánh Lễ An TÁng Cho Cụ Giêrônimô - Nghi Thức Tiễn Biệt Và Phó Dâng.
Sau Đó Đưa Thi Hài Cụ Giêrônimô Ra Nơi An Nghỉ Cuối Cùng Tại Nghĩa Trang Quê Nhà .

Truyền Thông :
#denthanhbactrach
#bactrachmedia
#cameraphanxuyen

Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Comments to the video