Sự cố sốc phản vệ: Nguyên nhân từ đâu? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

10,603 Просмотров

15 I like   8 I do not like

VTC1 | Sự cố sốc phản vệ khi chạy thận khiến 7 người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang đặt ra dấu hỏi lớn về công nghệ chạy thận nhân tạo vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện tại Việt Nam.

Comments to the video