ĐI THĂM BẪY CHUỘT . GẶP BẪY CHỒN HƯƠNG CỦA SIÊU CAO THỦ ĐẶT BẪY. by cao khương duy   9 months ago

405,724 Просмотров

1,068 I like   401 I do not like

Chưa tới mua bẫy nên đặt bẫy chuột mà bị móm các bạn ạ. Tuy nhiên lại gặp bẫy chồn hương trên cây chuối của cao thủ đặt bẫy các bạn ạ.

Comments to the video