Dear MOR: "Nagmamahal" The Lea Story 05-01-16 by MOR 101.9 For Life!   3 years ago

47,661 Просмотров

270 I like   65 I do not like

"Alam mo naman ang bata, kailangan may nilalaro para malibang. Mabilis kasing magsawa. Pinagsasabay-sabay niya kasi minsan. Naaawa na nga 'ko sa mga laruan niya. Matapos niyang pagsawaan, iiwan na lang basta-basta." #DearMORNagmamahal

For MORe videos subscribe now:
http://bit.ly/MORForLife

Check out our livestreaming at:
http://www.mor1019.com

Like us on Facebook:
http://facebook.com/mor1019

Follow us on Twitter:
http://twitter.com/mor1019

Comments to the video