Người khuyết tật vẫn là nghệ nhân đồ gia dụng | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

1,177 Просмотров

0 I like   0 I do not like

VTC | Người khuyết tật, đúng như khẩu hiệu “Tàn nhưng không phế’, họ vẫn đóng góp cho đời nhiều sản phẩm đồ dùng, vật dụng có ý nghĩa và còn lấy tiền mình có được để ủng hộ người khác.

Comments to the video