Lại hỗn loạn trong lễ hội đền Trần, Nam Định | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

8,932 Просмотров

9 I like   4 I do not like

VTC | Biết rằng sẽ có nguy hiểm và hỗn loạn nhưng người ta vẫn tranh cướp, mua bán các lá ấn ở đền Trần, Nam Định. Cảnh tượng ‘khó coi’ đã từng xảy ra. Liệu năm nay có tái diễn?

Comments to the video