Dân bức xúc, trạm thu phí “bao vây” Hà Nội | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

32,167 Просмотров

30 I like   12 I do not like

VTC | Đường tốt hơn, xe phải thu phí là đương nhiên nhưng cùng lúc “nở rộ” các trạm thu phí cũng đã khiến người dân phải nghi vấn?
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video