Dân bức xúc, trạm thu phí “bao vây” Hà Nội | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

38,980 Просмотров

38 I like   19 I do not like

VTC | Đường tốt hơn, xe phải thu phí là đương nhiên nhưng cùng lúc “nở rộ” các trạm thu phí cũng đã khiến người dân phải nghi vấn?
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video