The Down หัวใจบาริสต้า l ออกอากาศ 14 กรกฎาคม 2562 by เรื่องจริงผ่านจอ   5 months ago

3,605 Просмотров

63 I like   1 I do not like

#วิถีชีวิตของเด็กพิเศษ หลายคนอาจมองเห็นแต่ #ความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา ไม่มีความสามารถเท่าเทียมคนปกติ แต่นั่นคือความจริงเพียงด้านเดียว เพราะถ้าหากทุกคนได้มาทำความรู้จัก จิ้น บาริสต้าเด็กพิเศษคนนี้ อาจทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนความคิดไปอย่างแน่นอน ติดตามเรื่องจริงสุดพิเศษเรื่องนี้ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ #เรื่องจริงผ่านจอล่าสุด

Comments to the video