Cảnh báo: Rủi ro xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê by VTC1 - Tin tức   1 month ago

8,046 Просмотров

17 I like   2 I do not like

VTC1 | Trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều năm qua, dù cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng có nhiều trường hợp vẫn sang nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời.
----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Comments to the video