Nhiều lao động sẽ nghỉ hưu ở tuổi 62 by KÊNH VTC1   4 months ago

5,311 Просмотров

11 I like   3 I do not like

VTC1 | Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Qua khảo sát, đánh giá và tham vấn ý kiến của các bên trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến đề xuất chọn Phương án 1.


----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Comments to the video