Trời sa mưa giông - người hát hay nhất từ trước tới giờ by Người Nổi Tiếng   1 year ago

20,620,607 Просмотров

46,839 I like   7,030 I do not like

đang ký tại đây để được nge nhiều bài hát đỉnh nhất
https://www.youtube.com/channel/UCjLh8BWVfFvMvs5Sh4joREQ

Comments to the video