Trực Tiếp : Khai Mạc Tuần Hoa - Cộng Đoàn Giáo Khu III - Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019 by Đền Thánh Bác Trạch   4 months ago

1,825 Просмотров

12 I like   1 I do not like

Trực Tiếp : Khai Mạc Tuần Hoa - Cộng Đoàn Giáo Khu III - Đền Thánh Bác Trạch Năm 2019

Truyền Thông

#denthanhbactrach
#bactrachmedia
#cameraphanxuyen
Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Comments to the video