Ly kỳ câu chuyện ‘cây sưa 150 tỷ’ | VTC by KÊNH VTC1   3 years ago

1,953,503 Просмотров

1,192 I like   445 I do not like

VTC | Những người già ở Phụ Chính (Hà Nội) vừa trông giữ hai gốc sưa vừa tiếp tục đi khiếu nại. Họ khẳng định: Sẽ đấu tranh đến cùng nếu chưa đòi được công bằng.

Comments to the video