Ly kỳ câu chuyện ‘cây sưa 150 tỷ’ | VTC by KÊNH VTC1   4 years ago

2,033,080 Просмотров

1,289 I like   477 I do not like

VTC | Những người già ở Phụ Chính (Hà Nội) vừa trông giữ hai gốc sưa vừa tiếp tục đi khiếu nại. Họ khẳng định: Sẽ đấu tranh đến cùng nếu chưa đòi được công bằng.

Comments to the video