‘Thần đèn cạn dầu’ khi di dời biệt thự 800 tấn | VTC by KÊNH VTC1   3 years ago

2,469,376 Просмотров

3,241 I like   560 I do not like

VTC | ‘Thần đèn’ Nghệ An đã gặp sự cố ngoài mong muốn khi đang thực hiện di dời biệt thự 800 tấn.

Comments to the video