Top 20 bài hit nhạc trẻ hay nhất thế hệ 8x 9x (VOL.1) by Nhạc trẻ 8X 9X   11 months ago

618,246 Просмотров

1,690 I like   565 I do not like

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ
#tuyentapnhungcakhucsongca #top20hitnhactre

Top 20 bài hit nhạc trẻ hay nhất thế hệ 8x 9x:
VOL 1: https://www.youtube.com/watch?v=JqWDe...
VOL.2: https://www.youtube.com/watch?v=hMq36...
VOL.3: https://www.youtube.com/watch?v=QUfS5...
VOL 4: https://www.youtube.com/watch?v=_Gr-C...
VOL 5: https://www.youtube.com/watch?v=4Jf7z...
VOL 6: https://www.youtube.com/watch?v=AhSB7...

Tuyển tập những ca khúc song ca hay nhất thế hệ 8x 9x:
VOL 1: https://www.youtube.com/watch?v=2uYKnrMrVYc&t=1800s

Comments to the video