Buýt năng lượng mặt trời miễn phí tại Cát Bà | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

4,348 Просмотров

13 I like   2 I do not like

VTC | Hải Phòng đưa vào ứng dụng xe buýt sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ miễn phí khách du lịch trên đảo Cát Bà.

Comments to the video