Ông Nguyễn Xuân Anh: “Từ chức nếu có lô đất” | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

39,924 Просмотров

20 I like   5 I do not like

VTC1 | Khi mới nhậm chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng năm 2017, ông Nguyễn Xuân Anh đã có những phát ngôn chống tham nhũng rất ấn tượng.

Comments to the video