Cà kheo nhún: Chơi khó đến mức nào? | VTC by VTC1 - Tin tức   5 years ago

391,284 Просмотров

1,068 I like   130 I do not like

VTC | Phản ứng nhanh, cân bằng tốt và thích một chút mạo hiểm là bạn có thể chơi được môn cà kheo nhún. Nhưng để biểu diễn thì không phải ai cũng làm được.

* Nguồn: VTC2
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video