Ngôi trường có duy nhất 1 học sinh: Vì sao? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

6,977 Просмотров

30 I like   1 I do not like

VTC1 | Một ngôi trường bình thường tại Trung Quốc bỗng chốc được nhiều người biết tới khi đang lâm vào tình cảnh chỉ có duy nhất 1 học sinh.

Comments to the video