200 TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH by English Stories - Language Classes   2 years ago

430,522 Просмотров

3,042 I like   293 I do not like

Đăng kí Học Tiếng Anh Giao Tiếp cho người mất gốc ► https://goo.gl/DGj9Tv
Học từ vựng tiếng anh chủ đề đồ dùng trong gia đình
Nguồn tham khảo: speaklanguages

Comments to the video