Hại sức khỏe vì lạm dụng mì ăn liền | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

213,813 Просмотров

236 I like   55 I do not like

VTC | Tiện lợi, chế biến đơn giản không mất nhiều thời
gian. Nhưng lạm dụng mì ăn liền một cách thường xuyên bằng việc thay thế chúng cho bữa ăn chính thường ngày sẽ gây hại cho sức khỏe.

* Nguồn: VTC1
*Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video