எப்படி பக்கோடா குழம்பு வைப்பது ? How to Cook Pakoda Kulambu in Tamil ? by ASK Jhansi   8 months ago

10,770 Просмотров

132 I like   32 I do not like

ஆஸ்க் ஜான்சி ஹோம்கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்ய:
http://www.askjhansi.com/oos

Subscribe Our Channels:
http://www.youtube.com/ASKJhansi
http://www.youtube.com/QueenJhansi
http://www.youtube.com/JhansiKutties
http://www.youtube.com/Chanakiyan

கெமிக்கல்ஸ் ஆர்டர் செய்ய 790 456 9575 என்ற எண்ணுக்கு வாட்ஸ் ஆப் செய்யுங்கள்.
நேரடியாக வந்தும் வாங்கலாம். முகவரி விவரங்களுக்கு http://www.askjhansi.com பாருங்கள்.

Our FB Group:
https://www.facebook.com/groups/1249373378441023/

Our FB Page
https://www.facebook.com/AskJhansi/

Household tips and hacks that will make your daily life easy and enthusiastic are explained in a clear way. Whenever you have any doubt ASK Jhansi how to do. Videos will come in order as one or two videos per day.

Questions asked are answered with the help of experts in the niche and different playlists are created for easy reference like beauty tips in Tamil, health tips in Tamil, kitchen tips in Tamil, household tips in Tamil, travel tips in Tamil and knowledge base with general facts in Tamil

Great tips to follow in day to day life
Greater tasks are explained in simple methods,
Greatest technique video base ever in youtube in Tamil
and still growing...

Comments to the video