Bản tin trưa ngày 25/02/2017 | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

4,186 Просмотров

10 I like   4 I do not like

VTC | Bản tin trưa ngày 25/02/2017 phát sóng 11h30 trên kênh VTC1 và VTC1 HD với những tin tức sau:

Comments to the video