Bão số 7 “né” Việt Nam, đổ bộ Trung Quốc | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

21,532 Просмотров

35 I like   7 I do not like

VTC1 | Cơn bão số 7 với tên Pakhar đã lệch hướng Đông Bắc, tiến vào khu vực Quảng Đông, Trung Quốc, trái với dự đoán ban đầu sẽ đi vào địa phận các tỉnh ven biển phía Bắc của nước ta.

Xem Bản tin trưa 27/08 tại: https://goo.gl/V2yAJY

Comments to the video