Dear MOR: "Inay Ko" The Yanna Story 04-03-17 by MOR 101.9 For Life!   2 years ago

47,302 Просмотров

365 I like   79 I do not like

"Kaya pinapagalitan ng isang magulang ang anak nila, hindi dahil hindi na nila ito mahal. Kundi ayaw nilang maligaw ito ng landas." #DearMORInayKo

For MORe videos subscribe now:
http://bit.ly/MORForLife

Check out our livestreaming at:
http://www.mor1019.com

Like us on Facebook:
http://facebook.com/mor1019

Follow us on Twitter:
http://twitter.com/mor1019

Comments to the video