Cô gái Ba Lan dạy Salsa tại công viên Việt | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

6,765 Просмотров

12 I like   1 I do not like

VTC | Cô Marta Batosz, quốc tịch Ba Lan mở lớp nhảy cộng đồng miễn phí tại Việt Nam. Đặc biệt, lớp học được tổ chức tại công viên, thu hút nhiều người tham dự.

Comments to the video