Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối cách mạng Việt Nam | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

67,749 Просмотров

248 I like   51 I do not like

VTC | Cả một cuộc đời, Bác đã tranh đấu cho nhân dân và cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt cả dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách của các cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do.

*http://mobifone.vn
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video