ถ่ายทอดสดจากบ้านเติมบุญ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ by Sapanboon   7 months ago

1,357 Просмотров

45 I like   0 I do not like

ถ่ายทอดสดจากบ้านเติมบุญ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
พระอาจารย์รับสังฆทานและตอบปัญหาธรรม เวลา ๑๘.๐๐ น.
เริ่มเจริญกรรมฐาน เวลา ๑๘.๓๐ น.

Comments to the video