Как абсурдът се превръща в приета реалност | Даниела Папанчева | TEDxBG by TEDx Talks   5 years ago

7,258 Просмотров

84 I like   5 I do not like

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. За пореден път младите хора в България започват бунт срещу абсурда, но постепенно той прониква в съзнанието им и ги десензитира не само до толерантност към него, но и абсурдът се превръща в тяхна приета реалност. Други дори не го разпознават като такъв. Така, един стар, нефункционален и разрушителен модел запазва своите сили през поколенията. Той легитимира себе си в съвременния свят като модерен абсурд. Кои са механизмите, които правят това да се случва, етиологията на абсурда и кои са останалите ни реални начини да преодолеем това?
=======
Time and again the young people of Bulgaria begin a rebellion against the absurdity in their country. Unfortunately, their consciousness progressively becomes desensitized to it and they not only grow tolerant to it, but it becomes their accepted reality. Others do not recognize absurdity as an absurd at all. Thus, one old, nonfunctional, and destructive model keeps its transgenerational power. It legitimizes itself in the contemporary world as modern absurdity. What are the mechanisms for this to happen, the etiology of absurdity and what are the real ways left to overcome it?

Д-р Даниела Папанчева е клиничен психолог, психотерапевт и главен асистент в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски". Тя преподава социална и клинична психология на студенти от бакалавърската програма и психосоматична медицина на магистри. Тя е лаканиански психоаналитик, фамилен терапевт и психодрама терапевт (с индивидуална и групова практика). Специализирала е в някои от водещите психотерапевтични центрове по света, има множество успешни социални проекти за ментално здраве и психично подпомагане, публикувани научни и клинични трудове.
=======
Dr. Daniela Papantcheva is a clinical psychologist, psychotherapist with hospital and private practice and assistant professor in Sofia University "St. Kliment Ohridski". She teaches social and clinical psychology to Bachelor’s degree students, and Psychosomatic medicine to Master’s degree students. She is Lacanian psychoanalyst, family therapist and psychodrama therapist (individual and group), supervisor. She has numerous trainings and specializations in some of the leading psychotherapeutic centers in the world, scientific and clinical publications and successfully realized social projects on mental health and psychological support.

About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

Comments to the video