cháy nhà ở cửa hàng nội thất 114 Âu Cơ by Khôi Ngô   6 years ago

561,428 Просмотров

494 I like   182 I do not like

đây là phóng sự do mình quay từ 2013, đã rất lâu khi mà PCCC Việt Nam chưa phát triển . các anh cứu hỏa đã gắng hết sức mình chữa cháy ,đề nghị commen lịch sự và không liên quan đến chính trị !

Comments to the video