Thi THPT QG 2017: “Thời” của các môn xã hội? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

2,254 Просмотров

12 I like   4 I do not like

VTC1 | Các môn khóa học xã hội thường bị học sinh xem nhẹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ các em học sinh ngày nay đã biết “yêu” các môn học này hơn.

Comments to the video