Đầu tư tiền bạc để trở thành triệu phú | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

738 Просмотров

4 I like   1 I do not like

VTC | Cuốn “9 quy tắc đầu tư tiền bạc để trở thành triệu phú” của Andrew Hallam giúp bạn hiểu rõ rằng những loại hình tài chính giáo dục bạn được dạy ở trường chẳng có đóng góp gì đến túi tiền của bạn.
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video